[cstmsrch_search]

GED

GED Facts image

Prepare pou yon pi bon avni!

Pwogram Edikasyon pou granmoun Lekòl Leta Miami-Dade County ofri klas preparasyon GED® pou rezidan nan Florid pou yon frè minim. Klas yo fèt pou ede elèv yo amelyore ladrès debaz yo ak pi byen prepare yo pou yo pran egzamen GED® ofisyèl la.

Elèv yo ka enskri nenpòt ki lè apre yo fin pran tès inisyal la. Pwogram nou an fèt pou ede moun aprann nan pwòp vitès yo. Prepare pou pran tès GED® la nan nenpòt nan 20 kote prensipal yo nan tout Konte Miami-Dade.

Adult General Education Programs

TRANSLATE »
MENU
adulteducationworks.com
NAVIGATION
Skip to content