[cstmsrch_search]

Pwogram-edikasyon-jeneral-pou-granmoun

Students working together in the library

Pwogram Edikasyon Jeneral pou Granmoun nan Lekòl Leta Miami-Dade County yo fèt espesyalman pou ede ou ranfòse ladrès fondamantal yo, epi pou yo pare pou yon karyè ou chwazi, oswa pou antre nan kolèj. Nou ka prepare w pou aprann anglè kòm yon dezyèm lang, ranpli kredi lekòl segondè yo ak touche diplòm lekòl segondè ou, oswa touche GED® ou, ansanm ak pran egzamen sitwayènte a.

Kit ou deside aprann yon konpetans teknik oswa ou ka resevwa yon edikasyon kolèj, pwogram Edikasyon Debaz pou granmoun nou an ap ofri ou fondasyon ki nesesè pou kòmanse nouvo karyè ou. Pwogram sa yo fèt espesyalman pou ede granmoun ranfòse nivo konpreyansyon yo avèk lekti, ekriti, aritmetik, ak konesans debaz yo oblije antre nan fòmasyon edikasyon apre lekòl segondè.

Objektif prensipal pwogram Edikasyon Jeneral Adilt la se ede satisfè bezwen granmoun k ap travay. Kou yo abòdab epi yo ofri orè fleksib nan plizyè kote nan tout Konte Miami-Dade.

Pou plis enfòmasyon, klike sou Non Pwogram ki anba a:

PWOGRAMKOLÈJ TEKNIK
Edikasyon Debaz pou granmounKlike la a pou kote yo ye
Angle pou moun ki pale lòt lang (ESOL)Klike la a pou kote yo ye
GED®Klike la a pou kote yo ye
High School CompletionKlike la a pou kote yo ye

TRANSLATE »
MENU
adulteducationworks.com
NAVIGATION
Skip to content